İ.K.

İnsan kaynakları yönetimi ,insan verilen değeri, insanı stratejik öneme sahip kılarak ön plana çıkarır ve farkındalık yaratır.

En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü kurumumuza çekmek ve istihdam etmek hedeflerimizdendir.

Verimliliklerini  arttırmak , gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ile dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak kurumumuzun kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Şirket kültürümüzün temelini ortak değerler oluşturur. Bunların başında ;

*Güvenirlilik
*Liderlik
*Duyarlılık
*Müşteri odaklılık
*Verimlilik ve yenilikçilik gelmektedir.
Copyright © 2014 | ABALIOĞLU YAĞ | Tüm Hakları Saklıdır.